LogoDSOCgroen

SingerCars gebruikt cookies om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacyverklaring Website.

Op 19 oktober 1975 werd de Dutch Singer Owners Club opgericht met als doelstelling het instandhouden, restaureren en verzamelen van Singer automobielen, motorrijwielen, rijwielen, stationaire motoren, tractoren en motorboten, zoals gebouwd in de Singerfabrieken te Groot-Brittannië in de periode 1876-1970, alsmede het behartigen van de belangen van de Singereigenaren en –eigenaressen.