Het clubblad van de DSOC heet Singer Songs en verschijnt 6x per jaar. De Singer Songs bevatten de meest recente informatie over komende evenementen en soms verslagen over evenementen die al hebben plaatsgevonden. Ook staat er nuttige informatie in over uw Singer en vaste rubrieken, zoals "Bericht uit Burum", "op stap met Warris" enzovoort.

 Kortom, de Singer Songs is zeker de moeite waard om te lezen. De eindredactie en lay-out worden verzorgd door Marcel Kistemaker in Hengelo.

Advertenties voor de rubriek 'Sales & Swops' zijn voor leden gratis. Prijzen voor commerciële advertenties op aanvraag via de penningmeester Hans Borgsteede.